Man av affärer

Hej – jag är här nu

Jag är född, jag lever å nu vill jag bo bappa bappa ba bappa bappa? - Nej Bo

I första han en förstahands i andra hand en andrahands

o dyra hantering , ge mej fler händer att hantera

min lägenhet jag vill ha o jag vill ha jag vill ha

Jag har inga kontanter inga hundratusenkronors lån

jaså är man en stupid en om man inga svarta kulor har?

min lägenhet jag vill ha o jag vill ha jag vill ha

 

Man av affärer med underbords händer – må du falla överbord

Må hundra tusen svarta änglar landa vid din säng – för dina hundratusens ettor

Man av affärer med underbords händer må du falla överbord

Man av affärer, man av affärer fly från vår jiord.

Manna nannanannanaa – men jag vill bo

Somliga ska göra kulor , trivs så bra i sin lavin

Min lägenhet…

Dnger mej Ågren inga lägenheter jag kan få

Trixa hit å trixa dit,men trissar priser upp – inte hit

Min lägenhet….

Man av affärer…